Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

papilio-
indie couple | tumblr
papilio-
Dla niego jesteś taka jaka być powinnaś, bo nie ma na świecie faceta, który siedziałby z dziewczyną, która go nie interesuje. Nie kwestionuj tego. 
— Volant
Reposted frommadeliine madeliine viaaviee aviee
papilio-
5252 d257 390
Reposted fromikari ikari viaanorexianervosa anorexianervosa
papilio-
/n. oszvald.
papilio-
8551 0e26 390
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
papilio-
papilio-
Reposted fromoll oll viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
papilio-
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
papilio-
samotność najbardziej boli wieczorami.
papilio-
  niepohamowane wzruszenie

papilio-
najpiękniejsze słowa, które można od kogoś usłyszeć: "musiałem ci o tym opowiedzieć". 
papilio-
8244 ef84 390
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
papilio-
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
papilio-
3304 e584 390
papilio-
Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie…  Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma. 
— Ola Józefina Sokołowska
Reposted fromsafeway safeway viaanorexianervosa anorexianervosa
papilio-

Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.

- Daniel Glattauer

papilio-
9573 4aae 390
Reposted fromosaki osaki viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
papilio-
Reposted frombromba bromba viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
papilio-
2205 899a 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl